Jak jsem začínal a o kronice města Unhoště.

Pro článek byly použity archivní materiály Melicharova vlastivědného muzea
Článek byl zveřejněn v Unhošťských listech. V současné době jsem v pořadí třetím nejdéle píšícím kronikářem města Unhoště. Doufám, že to dotáhnu na první místo.

V letech 1975-78 jsem jako student trávil mnoho hodin s bývalým kronikářem panem Václavem Šefčíkem a vždy jsem si přál jednou psát kroniku města Unhoště. Pověření být kronikářem města Unhoště jsem převzal v roce 1993, někdy v létě, oslovil mne tehdy starosta L.Volek díky tomu, že jsem již řadu  let vedl fotografickou kroniku města. Měl jsem tenkrát prosbu, aby kronika byla zhotovena dle starých knihařských technologií, a to se také stalo. Vše organizovala a zajišťovala  paní Nadi Stejskalová, která osobně kroniku i vázala. Nejdříve si vyžádala vzorky ručního papíru z Losin na Moravě, v Otrokovicích zase vyráběli pergamen. Nebyl to sice ten, co paní Stejskalová používala v dílně Josefa Brouska, ale dostatečně splňoval její požadavky. Pamětní kniha potom byla svázána. Současně byla převázána stará pamětní kniha, která se v té době rozpadala. Chci zde ještě připomenout, že díky panu A.Czapkovi  se dostala stará pamětní kniha skenováním do elektronické podoby. 

Poprvé jsem k zápisům do unhošťské kroniky usedl 20.11.1993. Do kroniky maloval pan František Králík, tehdejší  ředitel Melicharova vlastivědného muzea.  

Dopisoval jsem  roky 1989 až 1992.  V oblasti informací  spolupracuji s panem Mgr. M.Kruckým současným vedoucím Melicharova vlastivědného muzea a jeho kolegy. Kronika města Unhoště patří k nejstarším kronikám na okrese Kladno. Byla založena k 1. lednu 1836 na základě guberniálního nařízení o vedení pamětních knih v jazyce německém či latinském  z 31.ledna 1835, které vydal  Karel hrabě Chotek. Ten byl nejvyšším purkrabím českého království v letech 1826-1843 a 17. září 1836 obdržel Řád zlatého rouna, roku 1842 byl jmenován čestným občanem Prahy. Chronologicky, dle podkladů získaných  od pracovníků městského muzea, vedlo kroniku několik kronikářů. Vůbec prvním, kdo kroniku „vytvářel" společně s písařem Antonínem Olivou, byl v letech  1836 - 1874 MDR. Josef Haupt  (purkmistr města v letech 1848-1850 a 1857-1861). Kronika byla psána v německém jazyce a šlo o zachycování významných událostí té doby. Poprvé česky začal psát soustavně kroniku města František Melichar,  který přišel do Unhoště v roce 1874 a působil zde jako učitel. Jeho zápisy jsou chronologické a zpracovávány s obdivuhodným badatelským zájmem, psal kroniku od roku 1908 do roku 1925. Po něm převzal kroniku a psal až do roku 1938 František Klapka.  Rok 1938 až 1939 kroniku psal Jindřich Wolff.  Potom byla kronika zabavena a vrácena až v roce 1945.   

V roce 1945 se psaní kroniky ujal Václav Šefčík, který ji vedl plných 30 let až do roku 1975.  Václav Šefčík kroniku dopisoval od roku 1938 až do roku 1945. V roce 1975 a to přesně 5.1. kroniku  předal. Já z jeho vyprávění vím, že mu byla kronika doslova sebrána a tenkrát se uváděl jako hlavní důvod, že je již stár a kroniku Unhoště psát nemůže. Skutečností však bylo to, že do ní nechtěl psát více politické názory dle rozhodnutí tehdejšího vedení města. Původní první kronika má 1044 stran s 3353 hesly. Z vyprávění  V.Šefčíka vím, že existovala ještě jedna tajná kronika města Unhoště, sám jsem ji neviděl a pravděpodobně skončila po jeho smrti v ohni na dvoře jeho domu, ale třeba ji někdo má? Mělo v ní být zachyceno mnoho zajímavých událostí v době války a padesátých let, mnoho skutečností, které byly prostě jinak. Vše je obestřeno záhadou? Od roku 1977 do roku 1989 vedl městskou kroniku učitel  zdejší základní školy Mgr.Pavel Dušek. Kronika se  psala na psacím stroji  a listy se vázaly do knihy. Jak již bylo uvedeno výše, od roku 1993 jsem kronikářem já.  Kroniku píši ručně zeleným dokumentárním inkoustem, snažím se sem tam do ní i něco nakreslit. Součástí mé práce je i fotografická část kroniky a spolupráce s vedoucími organizací a spolků města.

Za svou činnost kronikáře jsem uspořádal 5 výstav fotografií města Unhoště, 4 v městském muzeu a jednu v pražské Lucerně. Mé fotografie města Unhoště byly využity v různých publikacích, najdete je i na internetu. Mimo to byla kronika města již několikrát vystavena  mimo město Unhošť ( Lysá nad Labem, Kladno, Praha) . 

Miroslav Sanytrák 
Současný kronikář a fotograf města Unhoště.    
Překladač

Aktuální fotokurzy a rekvalifikace

Asistentka-sekretářka.

Asistentka-sekretářka.

Kombinované dálkové studium a osobním koučinkem.

Cena: 12.000,-Kč
Termín: 1.1.70

Více informací
Cestou krajem Oty Pavla, pouze pro jednu osobu

Cestou krajem Oty Pavla, pouze pro jednu osobu

Jedinečnostností je koučink pouze jedné osoby, kde je maximálně podpořena tvůrčí schopnost osobnosti fotografa.

Cena: Cena je obvyklá pro jednu osobu.
Termín: 1.1.70

Více informací

SANCO, spol. s.r.o., 
Poradenská a konzultační společnost založena roku 1993.

IČ: 47550929, 
DIČ:CZ 47550929
U Pily 944, 27351 Unhošť
Mobil:00420 602 365 700

Poradenská činnost : 
www.miroslavsanytrak.cz
mirek(zavináč)miroslavsanytrak.cz

Akreditace MŠMT ČR
www.fotokurzyrekvalifikace.cz
info(zavináč)fotokurzyrekvalifikace.cz

 Partneři

Eizo
Wellnessbook.eu
Photostudio
ADK
Bonsai-dnes.cz/
Svaz českých fotografů
JOOBLE
Časopis FotoVideo
FITES